book cover
Type Book
ชื่อเรื่องภูมิศาสตร์มนุษย์ / มาตรินี รักษ์ตานนท์ชัย ... [และคนอื่นๆ]
ISBN9749941764
 9786163743596
 9786169177517
 9786169177524
 9786169177524 : 310 บาท
 9786169177524 : ราคา 310 บาท
 9786169177524 310
 9786169177531
 9789746522298
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: มูลนิธิ สอวน., 2557
 พิมพ์ครั้งที่ 1
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 1
 พิมพ์ครั้งที่ 12
รูปเล่ม248 หน้า: ภาพประกอบ; 30 ซม
ลิงค์ปกและสารบัญ
หัวเรื่องเมือง
 มานุษยวิทยาเชิงนิเวศวิทยา
 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว
 ภูมิศาสตร์มุนษย์
 การท่องเที่ยว
 กวีนิพนธ์ไทย
 การติดเชื้อเอชไอวี -- การก่อโรค []
 การถ่ายภาพทางอากาศ
 การเมือง
 การวิเคราะห์ข้อมูลภาพระยะไกล
 โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน
 ทฤษฎีประชากร
 นิเวศวิทยามนุษย์
 ภาพถ่ายทางอากาศ
 ภูมิศาสตร์
 ภูมิศาสตร์กายภาพ
 ภูมิศาสตร์การเกษตร
 ภูมิศาสตร์การเมือง
 ภูมิศาสตร์ประชากร
 ภูมิศาสตร์พาณิชยกรรม
 ภูมิศาสตร์มนุษย์
 มนุษย์กับการเกิด
 ภูมิศาสตรเศรษฐกิจ
 มนุษย์
 มนุษย์ -- การย้ายถิ่น []
 มนุษย์กับการตาย
 มนุษยศาสตร์
 มานุษยภูมิศาสตร์
 ระบบสังคม
 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
 รัฐศาสตร์
 โรคเอดส์
 โรคเอดส์ -- การก่อโรค []
 โรคเอดส์ -- พยาธิวิทยา []
 ประชากร
 ภูมิศาสตร์ -- เศรษฐกิจ []
 มนุษย์ -- วัฒนธรรม []

1

Loading items...

2

Loading items...

3
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000

Loading items...

4
 มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตำบล สนามจันทร์ อำเภอเมือง จ.นครปฐม 73000

Loading items...

5

Loading items...

6

Loading items...

7
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150

Loading items...

8

Loading items...

9

Loading items...

10

Loading items...

11

Loading items...

12

Loading items...

13

Loading items...

14
 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

Loading items...

15

Loading items...

16

Loading items...

17

Loading items...

18
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

234 ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000

Loading items...

19
 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ซอย นครสวรรค์ 2 ตำบล ตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000

Loading items...

20
 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

133 ถ.เทศบาล3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000

Loading items...

21

Loading items...

22

Loading items...

23

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา