book cover
Type Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้แนวในทศวรรษที่ 21 / พิมพันธ์ เดชะคุปต์, พเยาว์ ยินดีสุข
ผู้แต่งพิมพันธ์ เดชะคุปต์
ISBN9786163822222 165 บาท
 9786163822222 165
 9786163822222 / 165.00
 9786163822222
 9786163822222 265
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 2
 พิมพ์ครั้งที่ 3 และ 4
 พิมพ์ครั้งที่ 3
 พิมพ์ครั้งที่ 2 ฉบับเพิ่มเนื้อหา
 พิมพ์ครั้งที่ 2 ฉบับเพิ่มเติมเนื้อหา
รูปเล่ม161 หน้า : ภาพประกอบ
หัวเรื่องการจัดการเรียนรู้
 การปฏิรูปการศึกษา
 Education -- Curricula []
 Education -- Management []
 Educational evaluation
 Teaching
 การบริหารและการจัดการโรงเรียน
 การปฏิรูปการเรียนรู้
 การเรียนรู้
 การเรียนรู้ -- กิจกรรมการเรียนการสอน []
 การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
 การศึกษา
 การศึกษา -- การจัดการ []
 การศึกษา -- หลักสูตร []
 การสอน
 การสอน -- ไทย []
 นวัตกรรมทางการศึกษา
 กลยุทธ์การเรียนรู้
 การจัดการชั้นเรียน
 การจัดการชั้นเรียน -- ไทย []
 การเรียนการสอน
 ครู -- การสอน []
 การเรียนรู้ -- การจัดการ []
 การประเมินผลทางการศึกษา
 การเรียนรู้ (จิตวิทยา) -- การจัดการ []
 การเรียนรู้ -- การจัดการ []
 การวัดผลทางการศึกษา
 การวางแผนการศึกษา
 การสอน -- ไทย []
 การสอนอย่างมีประสิทธิผล
 กิจกรรมการเรียนการสอน
 ระบบการเรียนการสอน
 สมรรถนะ
 สมรรถนะ -- การจัดการ []
 สมรรถนะ -- การประเมิน []

1

Loading items...

2
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

70 หมู่ที่ 4 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000

Loading items...

3
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000

Loading items...

4

Loading items...

5
 มหาวิทยาลัยทักษิณ

140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

Loading items...

6

Loading items...

7
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 Mittapap Rd., Nai-Muang, Muang District, Khon Kaen 40002,Thailand.

Loading items...

8

Loading items...

9

Loading items...

10

Loading items...

11

Loading items...

12

Loading items...

13

Loading items...

14

Loading items...

15
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

27 ท่าอิฐ เมือง อุตรดิตถ์ 53000

Loading items...

16

Loading items...

17
 มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตำบล สนามจันทร์ อำเภอเมือง จ.นครปฐม 73000

Loading items...

18

Loading items...

19

Loading items...

20
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150

Loading items...

21
 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

Loading items...

22
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

234 ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000

Loading items...

23
 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ซอย นครสวรรค์ 2 ตำบล ตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000

Loading items...

24

Loading items...

25

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา