Type Book
Title13 คดียอดเยี่ยม / อากาธา คริสตี้; แปลโดย ป. สามโกเศศ
Authorคริสตี้, อากาธา
Imprintกรุงเทพฯ : บุ๊คส์เอเธนส์, ม.ป.ป
Description485 หน้า

1  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

46 หมู่ 3, ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150