book cover
Type Book
ชื่อเรื่องจริยศาสตร์ : ปรัชญาจริยะสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา / จำเริญรัตน์ จิตต์จิรจรรย์
ผู้แต่งจำเริญรัตน์ จิตต์จิรจรรย์
ISBN9789740332268
 9789740332268 / 450.00
 9789740332268 : 450 บาท
 9789740332268 450
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 1
รูปเล่ม452 หน้า : แผนภูมิ ; 26 ซม
หัวเรื่องผู้บริหารการศึกษา/ -- จรรยาบรรณ []
 การบริหารการศึกษา -- แง่ศีลธรรมจรรยา []
 จรรยาบรรณ
 จริยศึกษา -- การศึกษาและการสอน []
 นักการศึกษ -- จรรยาบรรณ []
 นักบริหาร
 นักบริหารการศึกษา
 นักบริหารการศึกษา -- จรรยาบรรณ []
 บุคลากรทางการศึกษา -- จรรยบรรณ []
 บุลากรทางการศึกษา -- จรรยาบรรณ []
 ปรัชญา
 จริยศาสตร์
 จริยศึกษา
 นักการศึกษา -- จรรยาบรรณ []
 บุคลากรทางการศึกษา
 บุคลากรทางการศึกษา -- จรรยาบรรณ []
 นักศึกษา -- จรรยาบรรณ []
 ปรัชญาการศึกษา

1

Loading items...

2
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150

Loading items...

3

Loading items...

4
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000

Loading items...

5

Loading items...

6

Loading items...

7

Loading items...

8

Loading items...

9

Loading items...

10

Loading items...

11

Loading items...

12

Loading items...

13
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 Mittapap Rd., Nai-Muang, Muang District, Khon Kaen 40002,Thailand.

Loading items...

14

Loading items...

15

Loading items...

16

Loading items...

17

Loading items...

18
 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

Loading items...

19

Loading items...

20

Loading items...

21
 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ซอย นครสวรรค์ 2 ตำบล ตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000

Loading items...

22

Loading items...

23
 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

133 ถ.เทศบาล3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000

Loading items...

24

Loading items...

25
 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

295 ถนนนครราชสีมา แขวง ดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

Loading items...

26

Loading items...

27
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

9/9 หมู่.9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

Loading items...

28

Loading items...

29

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา