book cover
Type Book
ชื่อเรื่องจิตงามเหมือนชื่อ คือ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร : ชีวประวัติและผลงาน 2458-2526 = Her heart is as beautiful as her name : Ngarmchit princess Prem Purachatra 1915-1983 / ศรีสุรางค์ พลูทรัพย์, รื่นฤทัย สัจจพันธุ์, วรวุฒิ ภักดีบุรุษ
ชื่อเรื่องเพิ่มเติมHer heart is as beautiful as her name : Ngarmchit Princess Prem Purachatra 1915-1983
 Her heart is as beautiful as her name : Ngarmchit princess Prem Purachatra 1915-1983
 หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร : ชีวประวัติและผลงาน 2458-2526
 Her heath is as beautiful as her name : Ngarmchit princess prm purachatra 1915 - 1983
ผู้แต่งศรีสุรางค์ พลูทรัพย์
ISBN9786169219309
 9786169219309 : อภินันทนาการ
 9786169219309 100
 9786169219309 บริจาค
 9786169219309 251
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร, 2557
ครั้งที่พิมพ์จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
 พิมพ์ครั้งที่ 1
 พิมพ์ครั้ง 1
รูปเล่ม151 หน้า : ภาพประกอบ
หัวเรื่องเพิ่มเติม
 
 
 
 
 
 
 
หัวเรื่อง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

แขวง วงศ์สว่าง เขต บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

LocationCall NODetailStatus
BC,Main Stack CT1548.ง6 ศ277-CHK SHELVES
BC,Prachinburi Main Stack CT1548.ง6 ศ277-CHK SHELVES
2
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

LocationCall NODetailStatus
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาDS570.6.N42 ศ4จ 2557 Copy 1Available
3
4
5
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

6
7
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000

8
9
10
11
12
13
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

70 หมู่ที่ 4 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000

14
15
16
LocationCall NODetailStatus
Central LibraryDS578.32.ง325 ศ277 2557Copy 1Available
17
18
LocationCall NODetailStatus
SWU Central Library923.6593 ง325ศ 2557 ร.2Copy 2Avilable
SWU Central Library923.6593 ง325ศ 2557Copy 1Avilable
19
20
21
22

© 2013-2018 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา