book cover
Type Book
ชื่อเรื่องจิตงามเหมือนชื่อ คือ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร : ชีวประวัติและผลงาน 2458-2526 = Her heart is as beautiful as her name : Ngarmchit princess Prem Purachatra 1915-1983 / ศรีสุรางค์ พลูทรัพย์, รื่นฤทัย สัจจพันธุ์, วรวุฒิ ภักดีบุรุษ
ชื่อเรื่องเพิ่มเติมHer heart is as beautiful as her name : Ngarmchit princess Prem Purachatra 1915-1983
 หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร : ชีวประวัติและผลงาน 2458-2526
 Her heart is as beautiful as her name : Ngarmchit Princess Prem Purachatra 1915-1983
 Her heath is as beautiful as her name : Ngarmchit princess prm purachatra 1915 - 1983
 Her name is as beautiful as her name : Ngarmchit Princess31001006102900 Prem Purachatra 1915-1983
ผู้แต่งศรีสุรางค์ พลูทรัพย์
ISBN9786169219309
 9786169219309 : อภินันทนาการ
 9786169219309 100
 9786169219309 บริจาค
 9786169219309 251
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร, 2557
ครั้งที่พิมพ์จัดพิมพ์ครั้งที่ 1
 พิมพ์ครั้งที่ 1
 พิมพ์ครั้ง 1
รูปเล่ม151 หน้า : ภาพประกอบ
หัวเรื่องเพิ่มเติม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หัวเรื่อง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

แขวง วงศ์สว่าง เขต บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

LocationCall NODetailStatus
BC,Main Stack CT1548.ง6 ศ277-CHK SHELVES
BC,Prachinburi Main Stack CT1548.ง6 ศ277-CHK SHELVES
2
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

LocationCall NODetailStatus
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาDS570.6.N42 ศ4จ 2557 Copy 1Available
3
LocationCall NODetailStatus
ชั้นหนังสือ (ชั้น 2)923.6593 ง277ศอยู่บนชั้น
ชั้นหนังสือ (ชั้น 2)923.6593 ง277ศอยู่บนชั้น
4
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

5
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000

6
 มหาวิทยาลัยทักษิณ

140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

LocationCall NODetailStatus
Songkhla923.6593 ง48ศ 2557 Copy 1Available
Songkhla923.6593 ง48ศ 2557 Copy 2Available
7
8
LocationCall NODetailStatus
สำนักวิทยบริการ, ชั้น 4923.6593 ศ277จ 2557อยู่บนชั้น
9
10
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

70 หมู่ที่ 4 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000

11
12
13
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 Mittapap Rd., Nai-Muang, Muang District, Khon Kaen 40002,Thailand.

14
15
LocationCall NODetailStatus
SWU Central Library923.6593 ง325ศ 2557 ร.2Copy 2Avilable
SWU Central Library923.6593 ง325ศ 2557Copy 1Avilable
16
17
18
19
20
 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ซอย นครสวรรค์ 2 ตำบล ตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000

21
22
LocationCall NODetailStatus
KPRU923.6 ศ277จฉ.1Available
KPRU923.6 ศ277จฉ.2Available
23
24

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา