book cover
Type Book
ชื่อเรื่องกฎหมายแรงงาน 2557 / กองบรรณาธิการ
ผู้แต่งกองบรรณาธิการ
ISBN9786163020598 350
 9786163020598 350.00
 9786163020598 350 บาท
 9786163020598
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรนิติ เพรส, 2557
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 1
รูปเล่ม442 หน้า
หัวเรื่องกองทุนบำเหน็จบำนาญ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย []
 ค่าสินไหมทดแทนสำหรับลูกจ้าง -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย []
 ประกันสังคม -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย []
 พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537
 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
 แรงงาน -- กฏหมายและระเบียบข้อบังคับ []
 สหภาพแรงงาน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย []
 กฎหมายแรงงาน
 กฎหมายแรงงาน -- ไทย []
 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย []
 ค่าสินไหมทดแทน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย []
 เงินชดเชยแรงงาน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ []
 ประกันสังคม -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย []
 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
 พระราชบัญญัติเงินทดแทน
 แรงงานสัมพันธ์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ []
 สหภาพแรงงาน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย []

1

Loading items...

2

Loading items...

3

Loading items...

4

Loading items...

5

Loading items...

6

Loading items...

7

Loading items...

8
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

234 ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000

Loading items...

9
 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ซอย นครสวรรค์ 2 ตำบล ตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000

Loading items...

10

Loading items...

11
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

9/9 หมู่.9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา