book cover
Type Book
ชื่อเรื่องการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการผลิตกาแฟ ชุมชนบ้านสันเจริญ ตำบลผาทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน : รายงานการวิจัย = Knowledge management for potential enhancemet of productionn in Baan Suan chruen, Tombon Pha Thong, Tha Wang Pha district, Nan province / ปิยะนุช สินันตา, พิกุล สุรพรไพบูลย์, จารุนันท์ เมธะพันธุ์ และวรรณิดา ประสพธรรม
ชื่อเรื่องเพิ่มเติมรายงานการวิจัยเรื่องารจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการผลิตกาแฟ ชุมชนบ้านสันเจริญ ตำบลผาทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
 Knowledge management for potential enhancemet of production in Baan Suan chruen, Tombon Pha Thong, Tha Wang Pha district, Nan province
ผู้แต่งปิยะนุช สินันตา
ISBNบาท
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2551
รูปเล่ม116 หน้า : ภาพประกอบ
หัวเรื่องกาแฟ -- การผลิต []
 กาแฟ -- การผลิต -- ไทย -- น่าน []
 การบริหารองค์ความรู้

1

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา