book cover
Type Book
ชื่อเรื่อง"ผลกระทบและมูลค่าความเสียหายต่อภาวะเศรษฐกิจ และสถานะการเงิน การคลังของประเทศต่อกรณีกลุ่มพันธมิตรปิดท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานกรุงเทพฯ (ดอนเมือง)" : รายงานผลการพิจารณาศึกษาเรื่อง / คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน สภาผู้แทนราษฎร
ผู้แต่งสภาผู้แทนราษฎร. คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาันกาเงิน
ISBN250 บาท
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สภาผู้แทนราษฎร, 2552
รูปเล่ม223 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ
หัวเรื่องความขัดแย้งทางการเมือง -- ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ []
 ความขัดแย้งทางการเมือง -- ผลกระทบต่อสังคม []

1

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา