book cover
Type Book
ชื่อเรื่องวัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดนครปฐม
ISBN9744192488
 9789744192486
 9789744192486 0.00
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2544
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์คครั้งที่ 1
 พิมพ์ครั้งที่ 1
รูปเล่ม293 หน้า : ภาพประกอบสี
หัวเรื่องนครปฐม -- ภูมิประเทศ -- นำเที่ยว
 นครปฐม -- ภูมิศาสตร์วัฒนธรรม
 นครปฐม --ภูมิศาสตร์ท้องถิ่น
 นครปฐม -- ความเป็นอยู่และประเพณี []
 นครปฐม -- ประวัติศาสตร์ []
 นครปฐม -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว []
 การละเล่น -- นครปฐม []
 ทรัพยากรธรรมชาติ -- นครปฐม []
 นครปฐม -- โบราณวัตถุ []
 นครปฐม -- ภาวะชนบท []
 บุคคลดีเด่น -- ไทย -- นครปฐม []
 บุคคลสำคัญ -- ไทย []
 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
 บุคคลสำคัญ -- ไทย -- นครปฐม []
 บุคลากรทางวัฒนธรรม -- นครปฐม []
 โบราณสถาน -- นครปฐม []
 ภาษาถิ่น -- นครปฐม []
 ภูมิปัญญาชาวบ้าน -- ไทย -- นครปฐม []
 ภูมิปัญญาชาวบ้าน -- นครปฐม []
 วรรณกรรมพื้นบ้าน -- ไทย -- นครปฐม []
 วัฒนธรรม
 วัฒนธรรมไทย
 ศิลปกรรม -- นครปฐม []
 ศิลปหัตถกรรม -- นครปฐม []
 เอกลักษณ์ของชาติ
 การละเล่น
 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 เทคโนโลยีท้องถิ่น -- นครปฐม []
 วันเฉลิมพระชนมพรรษา (5 ธ.ค. 2542)
 บุคคลดีเด่น -- นครปฐม []
 บุคคลสำคัญ -- นครปฐม []
 วัฒนธรรมไทย(นครปฐม)
 หัตถกรรม -- นครปฐม []
 ภูปัญญาชาวบ้าน -- ไทย (ภาคกลาง) []
 วัฒนธรรมท้องถิ่น -- ไทย (ภาคกลาง) []
 ภูมิปัญญาชาวบ้าน

1

Loading items...

2

Loading items...

3

Loading items...

4

Loading items...

5
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 Mittapap Rd., Nai-Muang, Muang District, Khon Kaen 40002,Thailand.

Loading items...

6

Loading items...

7

Loading items...

8

Loading items...

9

Loading items...

10

Loading items...

11
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

Loading items...

12

Loading items...

13

Loading items...

14

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา