book cover
Type Book
ชื่อเรื่องเป้าหมายการผลิตสินค้าเกษตรกรรมที่สำคัญ ปี 2537/38 / สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ผู้แต่งสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2538
รูปเล่ม201 หน้า : ตาราง
หัวเรื่องกุ้งกุลาดำ -- การตลาด []
 กาแฟ -- การตลาด []
 ไก่เนื้อ -- การตลาด []
 ข้าว -- การตลาด []
 ข้าวโพด -- การตลาด []
 ข้าวฟ่าง -- การตลาด []
 โคเนื้อ -- การตลาด []
 ถั่วเขียว -- การตลาด []
 ถั่วลิสง -- การตลาด []
 ถั่วเหลือง -- การตลาด []
 ทุเรียน -- การตลาด []
 น้ำนม -- การตลาด []
 ปาล์มน้ำมัน -- การตลาด []
 ผลิตผลเกษตร -- ไทย []
 ฝ้าย -- การตลาด []
 มะม่วง -- การตลาด []
 มันฝรั่ง -- การตลาด []
 มันสำปะหลัง -- การตลาด []
 ยางพารา -- การตลาด []
 ลำไย -- การตลาด []
 สับปะรด -- การตลาด []
 สินค้าเกษตร -- ไทย []
 สุกร -- การตลาด []
 หอมหัวใหญ่ -- การตลาด []

1

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา