book cover
Type Book
ชื่อเรื่องRIT ราชมงคลวิชาการ'42 : เอกสารการประชุมสัมมนาทางวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 22-24 มกราคม 2542 ณ โรงแรมโซฟิเทล ราชาออคิด และวิทยาเขตขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น /
ผู้แต่งสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ISBN9746252089
 9746252089 (ล.1)
 9746252097
 9746252097 (ล.2)
 9746252097 [เล่มที่ 2]
 9746252119
 9746252119 (ล.3)
 9746252119 [เล่มที่ 3]
 9789746252089
 9789746252096
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2542
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 1
รูปเล่ม3 เล่ม
หัวเรื่องการบริหารธุรกิจ -- สาระสังเขป []
 เกษตรกรรม -- วิจัย -- สาระสังเขป []
 ครุศาสตร์ -- วิจัย -- สาระสังเขป []
 คหกรรมศาสตร์ -- วิจัย -- สาระสังเขป []
 ช่างอุตสาหกรรม -- วิจัย -- สาระสังเขป []
 ประมง -- วิจัย -- สาระสังเขป []
 ปศุสัตว์ -- วิจัย -- สาระสังเขป []
 พืชศาสตร์ -- วิจัย -- สาระสังเขป []
 วิจัย -- สาระสังเขป []
 สัตวศาสตร์ -- วิจัย -- สาระสังเขป []
 อุตสาหกรรมการเกษตร -- วิจัย -- สาระสังเขป []
 การบริหาร -- สาระสังเขป []
 การบริหารธุรกิจ -- วิจัย -- การประชุม []
 การศึกษาทางอาชีพ -- การประชุม []
 เกษตรศาสตร์
 เกษตรศาสตร์ -- วิจัย -- การประชุม []
 เกษตรศาสตร์ -- สาระสังเขป []
 คหกรรมศาสตร์ -- วิจัย []
 ช่างอุตสาหกรรม
 เด็ก -- ไทย -- รายงาน []
 ธุรกิจ
 เยาวชน -- ไทย -- รายงาน []
 วิจัย -- การประชุม []
 วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี -- วิจัย -- การประชุม []
 อุตสาหกรรม -- วิจัย []
 อุตสาหกรรม -- วิจัย -- การประชุม []
 การบริการสังคม
 อุตสาหกรรม -- สาระสังเขป []
 อุตสาหกรรมเกษตร -- วิจัย []
 การจัดการธุรกิจ -- วิจัย -- สาระสังเขป []
 การพัฒนาเด็กและเยาวชน -- นโยบายของรัฐ []
 เกษตรศาสตร์ -- วิจัย []
 เกษตรศาสตร์ -- วิจัย -- สาระสังเขป []
 ช่างอุตสาหกรรม -- วัจัย -- สาระสังเขป []
 ประชากร
 พืช -- วิจัย []
 พืช -- สาระสังเขป []

1

Loading items...

2
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 Mittapap Rd., Nai-Muang, Muang District, Khon Kaen 40002,Thailand.

Loading items...

3

Loading items...

4
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000

Loading items...

5

Loading items...

6

Loading items...

7

Loading items...

8

Loading items...

9

Loading items...

10

Loading items...

11
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เลขที่ 680 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47000

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา