book cover
Type Book
ชื่อเรื่องอดีต ปัจจุบัน อนาคต : บทบาทอุดมศึกษากับการแก้ปัญหาวิกฤตของสังคมไทย : เอกสารการประชุมสัมมนาวิชาการประจำปี พ.ศ. 2547 ของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) วันที่ 10-11 กันยายน 2547 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ / มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้แต่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2547
รูปเล่ม80 หน้า : ภาพประกอบ
หัวเรื่องชุมชนกับสถาบันอุดมศึกษา
 สถาบันอุดมศึกษา
 สถาบันอุดมศึกษา -- บริการสาธารณะ []

1

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา