book cover
Type Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความคงตัวของแอนโธไซยานินส์จากเปลือกมังคุด : รายงานการวิจัย = The study of stability of anthocyanins from mangosteen peel / โดย วิญญู โชครุ่งกาญจน์, ประสงค์ ศิริวงศ์วิไลชาติ และ เอกพันธ์ แก้วมณีชัย
ผู้แต่งวิญญู โชครุ่งกาญจน์
ISBN143 (บริจาค)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549
รูปเล่มฏ, 81 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ
หัวเรื่องการสกัด (เคมี)
 ความคงตัวของยา
 เทคโนโลยีอาหาร
 เปลือกมังคุด
 พฤกษเคมี
 พืช -- การวิเคราะห์ []
 มังคุด -- เปลือก -- การวิเคราะห์ []
 สารสกัดจากพืช
 สีผสมอาหาร
 แอนโทไซยานินส์
 แอนโธไซยานินส์

1

Loading items...

2

Loading items...

3

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา