book cover
Type Book
ชื่อเรื่องกรณีศึกษาการก่อตั้งธุรกิจ : นำเที่ยวเชิงธรรมชาิติ / ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาและกระจายสินค้าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ และ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
ISBN9747991462
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : กุ๊ดพริ้น พริ้นติ้ง, 2548
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 1
รูปเล่ม88 หน้า : ภาพประกอบ
หัวเรื่องการท่องเที่ยว
 การบริหารธุรกิจ
 ธุรกิจ
 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว -- การตลาด []
 การจัดการธุรกิจ
 การท่องเที่ยว -- การบริหาร []
 การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ -- การบริหาร []
 การประชุม
 นันทนาการ
 นิทรรศการ
 ผลไม้ -- การเก็บและรักษา []
 ผลไม้กระป๋อง
 ผลิตภัณฑ์อาหาร
 ผัก -- การเก็บและรักษา []
 สุขภาพ
 แฟรนไชส์
 ภูมิปัญญาชาวบ้าน
 วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
 ศิลปะการตกแต่ง
 สัมมนา
 อาหารไทย -- ภาคเหนือ []
 อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร

1

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา