book cover
Type Book
ชื่อเรื่อง80 ศูนย์เรียนรู้ 80 พรรษามหามงคล : คู่มือศูนย์เรียนรู้ผลิตภัณฑ์เพื่อประโยชน์สุขของไทย / ศูนย์ประสานงานพัฒนาคุณภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน (ศพช.) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ชื่อเรื่องเพิ่มเติมคู่มือศูนย์เรียนรู้ผลิตภัณฑ์เพื่อประโยชน์สุขของไทย : 80 ศูนย์เรียนรู้ 80 พรรษา มหามงคล / ศูนย์ประสานงานพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน (ศพช.) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ประสานงานพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน (ศพช.) , 2549
รูปเล่มก-ค, 106 หน้า : ภาพประกอบสี ; 27 ซม
หัวเรื่อง
 
 
 
 
 

1
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

LocationCall NODetailStatus
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาHC445.Z9C58 ป82 2549 Copy 1Available

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา