book cover
Type Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 2 / สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม [text]
ผู้แต่งการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (ครั้งที่ 2 : 2553 : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม)
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2553
รูปเล่ม569 หน้า : 30 ซม
หัวเรื่องการจัดการธุรกิจ -- การประชุม -- วิจัย []
 การศึกษา -- การประชุม -- วิจัย []
 การศึกษาขั้นอุดมศึกษา
 คณิตศาสตร์ -- การประชุม -- วิจัย []
 คอมพิวเตอร์ -- การประชุม -- วิจัย []
 เคมี -- การประชุม -- วิจัย []
 ชีววิทยา -- การประชุม -- วิจัย []
 นักวิชาการ -- ผลงานวิจัย []
 นิเทศศาสตร์ -- การประชุม -- วิจัย []
 ปรัชญา -- การประชุม -- วิจัย []
 ฟิสิกส์ -- การประชุม -- วิจัย []
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม -- การประชุม []
 รัฐประศาสนศาสตร์ -- การประชุม -- วิจัย []
 วิจัย
 วิทยาศาสตร์สุขภาพ -- การประชุม -- วิจัย []
 วิศวกรรมศาสตร์ -- การประชุม -- วิจัย []
 ศิลปกรรม -- การประชุม -- วิจัย []
 หลักสูตรและการสอน -- การประชุม -- วิจัย []
 การปกครองท้องถิ่น -- การประชุม -- วิจัย []

1
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

Loading items...

2

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา