book cover
Type Book
ชื่อเรื่องการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการจัดการทรัพยากร = Ecotourism, Cultural diversity and natural resource management ยศ สันตสมบัติ และคณะผู้วิจัย. [text]
ISBN9746574418
 9746574418 300
 9746574418 300.00
 9789746574419
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547
ครั้งที่พิมพ์2
 พิมพ์ครั้งที่ 2
รูปเล่ม338 หน้า ; 21 ซม
หัวเรื่องการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ -- ไทย -- แม่ฮ่องสอน -- วิจัย []
 การจัดการทรัพยากร -- การมีส่วนร่วมของประชาชน []
 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ -- ไทย (ภาคเหนือ) []
 การพัฒนาแบบยั่งยืน -- วิจัย []
 การพัฒนาแบบยั่งยืน
 ความเชื่อ -- ความเป็นอยู่และประเพณี []
 ความหลากหลายทางชีวภาพ -- วิจัย []
 ชนกลุ่มน้อย -- ความเป็นอยู่และประเพณี -- ไทย -- แม่ฮ่องสอน -- วิจัย []
 ชนกลุ่มน้อย -- ไทย []
 ชาวเขา -- ความเป็นอยู่และประเพณี []
 ชาวเขา -- วิจัย []
 ทรัพยากรกับการท่องเที่ยว -- วิจัย []
 ecology
 ทรัพยากรธรรมชาติ -- ไทย (ภาคเหนือ) -- การจัดการ []
 สิ่งแวดล้อมศึกษา
 domestic trade
 กะเหรี่ยง -- ความเป็นอยู่และประเพณี []
 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ -- วิจัย []
 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ -- ไทย -- แม่ฮ่องสอน []
 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ -- แม่ฮ่องสอน []
 การพัฒนาชุมชน
 ความหลากหลายทางชีวภาพ
 จีนฮ่อ -- ความเป็นอยู่และประเพณี []
 ชนกลุ่มน้อย -- ไทย -- แม่ฮ่องสอน []
 ชาติพันธุ์วิทยา -- แม่ฮ่องสอน []
 ชาวเขา--ความเป็นอยู่และประเพณี
 ทรัพยากรกับการท่องเที่ยว
 ลีซอ -- ความเป็นอยู่และประเพณี []
 ความหลากหลายทางวัฒนธรรม -- การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ []
 การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
 กระเหรี่ยง -- ความเป็นอยู่และประเพณี []
 การจัดการทรัพยากร
 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ -- ไทย -- แม่ฮ่องสอน []
 ชนกลุ่มน้อย -- ไทย -- แม่ฮ่องสอน []

1
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

Loading items...

2

Loading items...

3

Loading items...

4

Loading items...

5

Loading items...

6
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 Mittapap Rd., Nai-Muang, Muang District, Khon Kaen 40002,Thailand.

Loading items...

7

Loading items...

8

Loading items...

9

Loading items...

10

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา