book cover
Type Book
ชื่อเรื่องคู่มือดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุ = Trauma the pocket guide book / บรรณาธิการ, ธาวิณี ไตรณรงค์สกุล, ไชยพร ยุกเซ็น, รพีพร โรจน์แสงเรือง
ISBN9786162792632
 9786162792632 270
 9786162792632 : 270 บาท
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 1
รูปเล่ม268 หน้า : ภาพประกอบ
หัวเรื่องCritical Care
 Trauma
 การช่วยให้ฟื้น
 บริการพยาบาลฉุกเฉิน
 ปฐมพยาบาล
 แพทย์ฉุกเฉิน
 ภาวะฉุกเฉิน
 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
 ผู้ป่วยหนัก, การดูแล -- คู่มือ []
 บริการพยาบาลฉุกเฉิน -- คู่มือ []
 ผู้ป่วย -- การพยาบาล -- คู่มือ []
 ผู้ป่วย -- บาดแผลและบาดเจ็บ -- คู่มือ []
 อุบัติเหตุ -- คู่มือ []
 การพยาบาลฉุกเฉิน -- คู่มือ []

1
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150

Loading items...

2
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000

Loading items...

3

Loading items...

4

Loading items...

5

Loading items...

6

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา