book cover
Type Book
ชื่อเรื่องกฎหมายธุรกิจและภาษีอากร = Business law and taxation / โดย ธัญญธร อินศร
ผู้แต่งธัญญธร อินศร
ISBN9749655230
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2545
รูปเล่ม450 แผ่น ; 29 ซม
หัวเรื่องกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- ค้ำประกัน []
 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- จำนอง []
 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- จำนำ []
 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- เช็ค []
 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- เช่าซื้อ []
 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- นิติกรรม []
 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- เช่าทรัพย์ []
 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- ซื้อขาย []
 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- ทรัพย์สิน []
 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- นิติบุคคล []
 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- บุคคล []
 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- ฝากทรัพย์ []
 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- ยืม []
 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- แลกเปลี่ยน []
 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- สัญญา []
 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- หนี้ []
 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- หุ้นส่วนและบริษัท []
 กฎหมายธุรกิจ
 ภาษี
 อากร

1
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150

Loading items...

2
 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ซอย นครสวรรค์ 2 ตำบล ตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา