book cover
Type Book
ชื่อเรื่องการพยาบาลมารดาที่มีการคลอดยากและการช่วยคลอด / ศิริวรรณ แสงอินทร์
ผู้แต่งศิริวรรณ แสงอินทร์
ISBN9786162102888
 9786163486509
 9786163612069
 9786165561310
 9786167859026
 9786169201403
 9789740332107
 9789749752678
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2557
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 2 ฉบับปรับปรุง
 พิมพ์ครั้งที่ 1
 พิมพ์ครั้งที่ 2
 พิมพ์ครั้งที่ 3
 2
รูปเล่มก-ช, 118 หน้า : ภาพประกอบ
ลิงค์http://gallery.aru.ac.th/library/content/144295.pdf
 http://gallery.aru.ac.th/library/book/144295.gif
หัวเรื่องการผ่าท้องทำคลอด - การพยาบาล
 การคลอดโดยใช้สูติศาสตร์หัตถการ
 การคลอดโดยสูติศาสตร์หัตถการ
 Diabetes Mellitus
 Dystocia
 Hypertension
 Obstetric nursing
 Obstetrical Nursing
 Pregnancy complications
 กรีฑา --การศึกษาและการสอน []
 การคลอดยาก
 การผ่าท้องทำคลอด --การพยาบาล []
 การพยาบาล
 การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
 การพยาบาลผดุงครรภ์
 การพยาบาลอายุรศาสตร์
 การสื่อสารทางการพยาบาล
 ความดันเลือดสูง --ผู้ป่วย --การพยาบาล []
 ความดันเลือดสูง --ผู้ป่วย --การดูแล []
 ความดันโลหิตสูง --การรักษา []
 งานไม้ --เครื่องจักรกล []
 เบาหวาน --การพยาบาล []
 เบาหวาน --ผู้ป่วย --การดูแล []
 เบาหวาน --ผู้ป่วย --การพยาบาล []
 ภาวะแทรกซ้อนขณะคลอด
 มารดาและทารก --การดูแล []
 สูติศาสตร์
 กรีฑา
 การกระโดด
 การคลอด
 การคลอด --การพยาบาล []
 การพยาบาลสูติศาสตร์
 การคลอดยาก --การพยาบาล []
 การทำคลอด
 การทำคลอด --การพยาบาล []
 การแพทย์
 การวิ่ง
 ขว้างจักร
 ความดันเลือดสูง
 ความดันเลือดสูง --การพยาบาล []
 ความดันเลือดสูง --ผู้ป่วย --การรักษา []
 ความดันเลือดสูง --ผู้ป่วย --การศึกษาเฉพาะกรณี []
 เครื่องจักรกลงานไม้
 เครื่องมืองานไม้
 เบาหวาน --ผู้ป่วย --การรักษา []
 งานไม้ --เครื่องมือเครื่องใช้ []
 ทุ่มน้ำหนัก
 เบาหวาน
 เบาหวาน --ผู้ป่วย --การศึกษาเฉพาะกรณี []
 ประกันสุขภาพ --ญี่ปุ่น []
 ผู้นำ
 ผู้บริหาร
 ผู้ป่วย --การดูแล []
 ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง --การพยาบาล []
 แพทย์ทหารเรือ
 สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล --ญี่ปุ่น []
 ภาวะผู้นำ
 โรคเรื้อรัง --การพยาบาล []
 เวชศาสตร์นาวี
 ความดันเลือดสูง --ผู้ป่วย --การศึกษาเฉพาะกรณี []
 เบาหวาน --ผู้ป่วย --การศึกษาเฉพาะกรณี []

1
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150

Loading items...

2
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

Loading items...

3
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000

Loading items...

4
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

85 ถนนมาลัยแมน ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

Loading items...

5
 มหาวิทยาลัยมหิดล

25/25 หมู่ 5 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา​ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

Loading items...

6
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 Mittapap Rd., Nai-Muang, Muang District, Khon Kaen 40002,Thailand.

Loading items...

7
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Loading items...

8
 มหาวิทยาลัยบูรพา

169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ. ชลบุรี 20131

Loading items...

9
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร 62000

Loading items...

10
 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

333 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

Loading items...

11
 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

167 ม.2 ต.นาฝาย อ.เมือง จชัยภูมิ 36000

Loading items...

12
 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 113 หมู่ 12 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120

Loading items...

13
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

2 ถ.ราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

Loading items...

14
 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

Loading items...

15
 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

85 ตำบล เมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ อุบลราชธานี 34190

Loading items...

16
 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

295 ถนนนครราชสีมา แขวง ดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

Loading items...

17
 มหาวิทยาลัยนครพนม

ตำบล นาทราย อำเภอเมืองนครพนม นครพนม 48000

Loading items...

18
 มหาวิทยาลัยนเรศวร

99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

Loading items...

19
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

96 ถ.โรจนะ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

Loading items...

20
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180

Loading items...

21
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

Loading items...

22
 มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตำบล สนามจันทร์ อำเภอเมือง จ.นครปฐม 73000

Loading items...

23
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)

181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

Loading items...

24
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เลขที่ 680 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47000

Loading items...

25
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

9/9 หมู่.9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

Loading items...

26
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

Loading items...

27
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

39 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12110

Loading items...

28
 มหาวิทยาลัยพายัพ

ตำบล สันพระเนตร อำเภอสันทราย เชียงใหม่ 50000

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา