book cover
Type Book
ชื่อเรื่องความรู้ทั่วไปกฎหมายภาษีตามประมวลรัษฎากร / ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง
ชื่อเรื่องเพิ่มเติมความรู้ทั่วไป กฎหมายภาษี ตามประมวลรัษฎากร
 กฎหมายภาษี ตามประมวลรัษฎากร
ผู้แต่งทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง
ISBN9786162691997
 9786162691997 / 240.00
 9786162691997 240
 9786162691997 240 บาท
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือกฎหมายวิญญูชน, 2556
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 1
 พิมพ์ครั้งที่ 5 แก้ไขเพิ่มเติม
รูปเล่ม282 หน้า ; 26 ซม
หัวเรื่องการจัดเก็บภาษี
 ภาษี -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย []
 ภาษี -- ไทย -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ []
 ภาษีเงินได้ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ []
 ภาษีเงินได้นิติบุคคล -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย []
 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย []
 ภาษีธุรกิจเฉพาะ
 ภาษีธุรกิจเฉพาะ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย []
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย []
 ภาษีศุลกากร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ []
 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย []
 ภาษีอากร
 ภาษีอากร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ []
 อากร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย []
 ภาษี -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ []
 รัษฎากร

1
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150

Loading items...

2
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

Loading items...

3

Loading items...

4

Loading items...

5

Loading items...

6

Loading items...

7
 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

Loading items...

8

Loading items...

9

Loading items...

10

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา