book cover
Type Book
ชื่อเรื่องการปรับปรุงมาตรการทางภาษี : เพื่อกระตุ้นการลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในภาคเอกชน / สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้แต่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ISBN9786161203009
 9786161203009 227
 9786161203009 277
 9786161203009 : อภินันทนาการ
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2556
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 1
 �������駷�� 1
รูปเล่ม227 หน้า
หัวเรื่องมาตรการทางภาษีอากร
 นิติบุคคล -- ไทย []
 ภาษีเงินได้ -- ไทย []
 ภาษีเงินได้นิติบุคคล
 มาตรการทางภาษีด้านการวิจัยและพัฒนา
 แรงจูงใจในการวิจัยและพัฒนา
 วิจัย -- การลงทุน []
 วิจัย -- ค่าใช้จ่าย []
 วิจัย -- นโยบายของรัฐ []
 วิจัย -- ภาษี -- การหักลดหย่อน []
 วิจัยทางอุตสาหกรรม -- นโยบายของรัฐ []
 สิทธิประโยชน์ด้านการวิจัยและพัฒนา
 ทุนอุดหนุนการวิจัย
 อากร
 taxes
 �ԵԺؤ��
 �����Թ��
 การจัดเก็บภาษี
 การบัญชีภาษีอากร
 นิติบุคคล -- ภาษี []
 ภาษี
 ภาษีการค้า
 ภาษีเงินได้
 การยกเว้นภาษี
 การลงทุน -- วิจัย []
 เทคโนโลยี
 สิทธิประโยชน์ทางภาษี
 ภาษี -- วิจัย []
 Taxation
 Tax collection
 Tax exemption
 การยกเว้นภาษีอากร
 การหักลดหย่อนภาษี
 การลงทุน -- ภาษี []
 การส่งเสริมการลงทุน -- ภาษี []
 การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชน
 โครงการวิจัยและพัฒนา -- ภาษี -- การหักลดหย่อน []
 โครงการวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชน -- นโยบายของรัฐ []
 โครงการวิจัยและพัฒนาภาคเอกชน -- นโยบายของรัฐ []

1

Loading items...

2
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

Loading items...

3
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150

Loading items...

4

Loading items...

5

Loading items...

6

Loading items...

7
 มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตำบล สนามจันทร์ อำเภอเมือง จ.นครปฐม 73000

Loading items...

8
 มหาวิทยาลัยทักษิณ

140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

Loading items...

9

Loading items...

10

Loading items...

11

Loading items...

12

Loading items...

13
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 Mittapap Rd., Nai-Muang, Muang District, Khon Kaen 40002,Thailand.

Loading items...

14

Loading items...

15

Loading items...

16

Loading items...

17

Loading items...

18

Loading items...

19

Loading items...

20
 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ซอย นครสวรรค์ 2 ตำบล ตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000

Loading items...

21

Loading items...

22

Loading items...

23
 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

295 ถนนนครราชสีมา แขวง ดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

Loading items...

24
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000

Loading items...

25

Loading items...

26
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

9/9 หมู่.9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา