book cover
Type Computer File
ชื่อเรื่องชุดผลงานวิจัยเด่น 10 ปี [electronic resources] / รวบรวมโดย สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, [2551]
รูปเล่ม1 แผ่น : ดิจิตอล ; 4 3/4 นิ้ว
หัวเรื่องการปกครองท้องถิ่น -- ไทย -- วิจัย []
 นักการเมือง -- ไทย -- วิจัย []
 การมีส่วนร่วมทางการเมือง
 การเลือกตั้ง -- ไทย -- วิจัย []
 ธรรมรัฐ
 ประชาธิปไตย -- ไทย []
 ประชาธิปไตย -- ไทย []
 รัฐธรรมนูญ -- ไทย []
 รัฐสภา -- ไทย -- วิจัย []
 องค์กรอิสระ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ []

1
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา