book cover
Type Computer File
ชื่อเรื่องวัดในอำเภอไทรน้อย [electronic resource] = Temples in Sainoi Nonthaburi / พิศาล บุญผูก ; วรนุช สุนทรวินิต, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โครงการการจัดการสารสนเทศจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านนนทบุรีศึกษา เพื่อส่งเสริมบริการห้องสมุดสู่ชุมชน สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551
รูปเล่ม1 แผ่น : ดิจิตอล ; 4 3/4 นิ้ว
หัวเรื่องจิตรกรรมฝาผนัง -- ไทย -- นนทบุรี -- ไทรน้อย []
 โบสถ์ -- การออกแบบและการสร้าง -- ไทย -- นนทบุรี -- ไทรน้อย []
 วัด -- ไทย -- นนทบุรี -- ไทรน้อย []
 สถาปัตยกรรม -- ไทย -- นนทบุรี -- ไทรน้อย []

1
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา