book cover
Type Book
ชื่อเรื่องการจัดการที่ดินโดยชุมชน : ทางเลือกในการจัดสรร และควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเป็นธรรม : รายงานวิจัยย่อยฉบับสมบูรณ์ / ผู้วิจัย: วิเศษ สุจินพรัหม
ชื่อเรื่องเพิ่มเติมรายงานวิจัยย่อยฉบับสมบูรณ์การจัดการที่ดินโดยชุมชน : ทางเลือกในการจัดสรรและควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเป็นธรรม
 รายงานวิจัยกรณีศึกษากลุ่มเกษตรกรการจัดการที่ดินโดยชุมชน : ทางเลือกในการจัดสรร และควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเป็นธรรม
ผู้แต่งวิเศษ สุจินพรัหม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2546
รูปเล่ม25 หน้า ; 29 ซม
หัวเรื่องการใช้ที่ดิน -- ไทย -- บ้านศรีเตี้ย (ลำพูน) []
 การใช้ที่ดิน
 การใช้ที่ดินในชนบท -- ไทย -- ลำพูน []
 การถือครองที่ดิน -- ไทย -- ลำพูน []
 คนจน -- การสงเคราะห์ -- วิจัย []
 ความจน -- ไทย -- วิจัย []
 ความจน -- ไทย []
 ที่ดินเพื่อการเกษตร -- ไทย -- บ้านศรีเตี้ย (ลำพูน) []
 บริการสังคม -- ไทย []
 ผู้ด้อยโอกาส -- ไทย []
 สังคมสงเคราะห์ -- ไทย -- วิจัย []
 คนจน -- ไทย []
 คนจน -- ไทย -- วิจัย []

1
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

Loading items...

2

Loading items...

3

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา