book cover
Type Book
ชื่อเรื่อง0การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / ปริญญานิพนธ์ ของ ขวัญจิรา อนันต์
ผู้แต่งขวัญจิรา อนันต์
พิมพลักษณ์2546
รูปเล่ม153 แผ่น ; 30 ซม
หัวเรื่องการแก้ปัญหา -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- วิจัย []
 การเรียนที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน -- วิจัย []
 คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- วิจัย []
 พฤติกรรมการเรียน -- วิจัย []

1
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา