book cover
Type Book
ชื่อเรื่องประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ / รวบรวมโดย สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล
ISBN9786163357731
 9786163357731 (ปกอ่อน)
 9786163357731 : 190.00
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2556
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 5
รูปเล่ม564 หน้า ; 21 ซม
หัวเรื่องกฎหมายอาญา -- ไทย []
 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- ละเมิด []
 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- ไทย []
 กฎหมายอาญา
 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 ค่าทดแทน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ []
 เจ้าหน้าที่ของรัฐ -- ความรับผิด (กฎหมาย) []
 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
 พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย ค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา
 พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544
 พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540
 วิธีพิจารณาความอาญา
 ผู้เสียหายในคดีอาญา -- ค่าทดแทน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ []
 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- สัญญา []
 การชดใช้ค่าเสียหาย
 ค่าสินไหมทดแทน
 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
 พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม

1
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150

Loading items...

2

Loading items...

3

Loading items...

4

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา