book cover
Type Book
ชื่อเรื่องชุดกิจกรรมพัฒนาการคิดวิเคราะห์ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม : สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ป.2 : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ตรงตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 / ฝ่ายนวัตกรรมการเรียนรู้
ผู้แต่งสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.). ฝ่ายนวัตกรรมการเรียนรู้
ISBN9749436903
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายนวัตกรรมการเรียนรู้ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.), 2550
รูปเล่ม304 หน้า : ภาพประกอบสี ; 26 ซม
หัวเรื่องประวัติศาสตร์ -- แบบฝึกหัด []
 ประวัติศาสตร์ -- แบบเรียน []
 พุทธศาสนา -- แบบฝึกหัด []
 พุทธศาสนา -- แบบเรียน []
 ภูมิศาสตร์ -- แบบฝึกหัด []
 ภูมิศาสตร์ -- แบบเรียน []
 วัฒนธรรม -- แบบฝึกหัด []
 วัฒนธรรม -- แบบเรียน []
 เศรษฐศาสตร์ -- แบบฝึกหัด []
 เศรษฐศาสตร์ -- แบบเรียน []
 สังคมศึกษา -- แบบฝึกหัด []
 สังคมศึกษา -- แบบเรียน []

1
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา