book cover
Type Book
ชื่อเรื่องการจัดกลุ่มภาษาตระกูลไทในลุ่มน้ำพราว เมืองคำเกิด แขวงบอลิคำไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / วิทยานิพนธ์ ของ ศศิธร อ่อนเหลา
ผู้แต่งศศิธร อ่อนเหลา
พิมพลักษณ์2553
รูปเล่ม220 แผ่น ; 30 ซม
หัวเรื่องภาษาญ้อ -- การออกเสียง -- วิจัย []
 ภาษาตระกูลไท -- วิจัย []
 ภาษาไทแถง -- การออกเสียง -- วิจัย []
 ภาษาไทมอด -- การออกเสียง -- วิจัย []
 ภาษาไทเม้ย -- การออกเสียง -- วิจัย []
 ภาษาไทย -- เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ -- วิจัย []
 ภาษาผู้ไท -- การออกเสียง -- วิจัย []
 ภาษาลาว -- การออกเสียง -- วิจัย []

1
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา