book cover
Type Book
ชื่อเรื่อง"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนรู้เป็นสำคัญ : การสอนแบบ "ซิปปา CIPPA Model" ครูนันท์ทิรา โพธิ์เทียนทอง ครูต้นแบบปี 2542 วิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / โดย นันท์ทิรา โพธิ์เทียนทอง
ผู้แต่งนันท์ทิรา โพธิ์เทียนทอง
ISBN974-241-409-2
 9742414092 อภินันทนาการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) สำนักนายกรัฐมนตรี, 2545
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 1
รูปเล่ม40 หน้า : ภาพประกอบ
หัวเรื่องการปฏิรูปการเรียนรู้
 การปฏิรูปการศึกษา
 การสอน
 การสอนแบบซิปปา
 กิจกรรมการสอน
 ครู -- การสอน []
 ครูต้นแบบ
 วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) []
 ปฏิรูปการเรียนรู้
 การเรียนรู้
 การสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
 กิจกรรมการเรียนการสอน

1
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 Mittapap Rd., Nai-Muang, Muang District, Khon Kaen 40002,Thailand.

Loading items...

2

Loading items...

3

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา