book cover
Type Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ชุดโครงการวิจัยภาวะแทรกซ้อนทางคลินิกในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 = Clinical complication in type 2 diabetic patients / [ผู้วิจัยหลัก สมเกียรติ โพธิสัตย์ ; ผู้ร่วมวิจัย อุดม ไกรฤทธิชัย, ชาญเวช ศรัทธาพุทธ, อัมพร จงเสรีจิตต์]
ผู้แต่งสมเกียรติ โพธิสัตย์
ISBN9789744226341
 9789744226341 (ปกแข็ง)
 9789744226341 348
พิมพลักษณ์[นนทบุรี] : สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 2554
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 1
รูปเล่มก-ต, 280 หน้า : ภาพประกอบ
หัวเรื่องDiabetes Complications
 Diabetes Mellitus -- research []
 Diabetes Mellitus, Type 2
 เบาหวาน -- ผู้ป่วย -- การดูแล []
 เบาหวาน -- ภาวะแทรกซ้อน []
 เบาหวาน -- ผู้ป่วย -- การรักษา -- วิจัย []
 เบาหวาน -- ภาวะแทรกซ้อน -- วิจัย []
 เบาหวาน -- การป้องกันและควบคุม []
 เบาหวานชนิดไม่พึ่งอินสุลิน

1

Loading items...

2

Loading items...

3

Loading items...

4

Loading items...

5

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา