book cover
Type Book
ชื่อเรื่อง3 ฐาน สานพลังต้นทุนชีวิต : บทเรียนการเสริมสร้างพลังบวก / [โดย ทีมงานเด็กพลัส]
ISBN9786167790206
 9786167790206 150 บาท
 9786167790206 199
 6167790205
พิมพลักษณ์นครปฐม : โครงการบูรณาการกระบวนการสร้างเสริมต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว, 2556
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 1
 พิมพ์ครั้งแรก
 พิมพ์ครี้งที่ 1
รูปเล่ม149 หน้า : ภาพประกอบ
หัวเรื่องEducational change
 Positive thinking
 Social learning -- Children []
 การดำเนินชีวิต
 การพัฒนาตนเอง
 ครอบครัว -- ไทย -- บทบาทหน้าที่ []
 ความคิดสร้างสรรค์ในเด็ก
 คุณภาพชีวิต
 คุณภาพชีวิต -- ชนบท []
 คุณภาพชีวิต -- ไทย []
 จิตวิทยาเด็ก
 ชุมชน
 เด็ก
 เด็ก -- การคิดเชิงบวก []
 เด็ก -- การเลี้ยง []
 เยาวชน -- การดำเนินชีวิต []
 เด็ก -- การเลี้ยงดู []
 เด็ก -- ไทย -- ภาวะสังคม []
 ทักษะชีวิต
 เยาวชน -- การดูแล []
 สิ่งแวดล้อม -- การอนุรักษ์ []
 การปฏิรูปการศึกษาไทย
 การรู้คิดในวัยรุ่น
 การเรียนรู้ทางสังคม
 การเรียนรู้ทางสังคม -- เด็ก []
 การวางแผนเด็ก
 ครอบครัว
 ความคิดทางบวก
 คุณภาพชีวิต -- เด็ก []
 จิตวิทยาวัยรุ่น
 เด็ก -- การดูแล []
 เด็ก -- การพัฒนาตนเอง []
 เยาวชน -- การเลี้ยงดู []
 เด็ก -- นโยบายของรัฐ []
 ทักษะทางสังคมในวัยรุ่น
 แผนพัฒนาเด็กและเยาวชน

1

Loading items...

2

Loading items...

3
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

แขวง วงศ์สว่าง เขต บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

Loading items...

4
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

Loading items...

5
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

Loading items...

6

Loading items...

7

Loading items...

8

Loading items...

9

Loading items...

10
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

70 หมู่ที่ 4 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000

Loading items...

11

Loading items...

12

Loading items...

13

Loading items...

14

Loading items...

15
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

234 ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000

Loading items...

16

Loading items...

17
 มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตำบล สนามจันทร์ อำเภอเมือง จ.นครปฐม 73000

Loading items...

18
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

9/9 หมู่.9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

Loading items...

19
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เลขที่ 680 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47000

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา