book cover
Type Book
ชื่อเรื่องการสร้างและการพัฒนา "คน" ยุติธรรม / จัดทำโดย โครงการเวทีความคิดเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย กระทรวงยุติธรรม ; บรรณาธิการ, จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย, กมลทิพย์ คติการ
ISBN9747560879
 9786167187778
 9789747560879 ล.3
 9789747560879
 9789747560879 (เล่ม 3)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการเวทีความคิดเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย กระทรวงยุติธรรม, 2554
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 2
รูปเล่ม134 หน้า ; 21 ซม
หัวเรื่องLawyers -- Thailand []
 Legal ethics -- Thailand []
 กระบวนการยุติธรรม -- การปฏิรูป []
 กระบวนการยุติธรรมทางอาญา
 กระบวนการยุติธรรมทางอาญา -- ไทย []
 การปฏิรูปกฎหมาย -- ไทย []
 ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ -- ไทย []
 จรรยาบรรณนักกฎหมาย -- ไทย []
 นักกฎหมาย -- ไทย []
 คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
 กระบวนการยุติธรรม
 การปฏิรูปกฎหมาย
 การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
 โครงการเวทีความคิดเพื่อการปฏิรูปกระบวนยุติธรรมไทย

1

Loading items...

2

Loading items...

3

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา