book cover
Type Book
ชื่อเรื่องการประชุมทางวิชาการ ปี 2552 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น "การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน" 29-30 มกราคม 2552
ผู้แต่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น. การประชุมวิชาการ (2552 : ขอนแก่น)
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2552
รูปเล่ม626 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 29 ซม
หัวเรื่องการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง -- การประชุม []
 การพัฒนาชนบท -- การประชุม []
 การมีส่วนร่วมทางการเมือง -- การประชุม []
 การเรียนรู้ -- การประชุม []
 การศึกษาต่อเนื่อง -- การประชุม []
 ครอบครัว -- การประชุม []
 ความมั่นคงทางอาหาร -- การประชุม []
 ชุมชน -- การประชุม []
 ทรัพยากรธรรมชาติ -- การจัดการ -- การประชุม []
 นวัตกรรมทางเทคโนโลยี -- การประชุม []
 พลเมือง -- กิจกรรมทางการเมือง -- การประชุม []
 พลังงาน -- เทคโนโลยีที่เหมาะสม -- การประชุม []
 ภูมิปัญญาชาวบ้าน -- การประชุม []
 สันติภาพ -- การประชุม []
 สิ่งแวดล้อม -- การจัดการ -- การประชุม []
 สิทธิมนุษยชน -- การประชุม []
 สุขภาพ -- การประชุม []

1
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา