book cover
Type Book
ชื่อเรื่อง"ดำรงวิชาการ" : รวมบทความทางวิชการคณะโบราณดี ปี 2546 / คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อเรื่องเพิ่มเติมดำรงวิชาการ : หนังสือรวมบทความวิชาการคณะโบราณคดี ปีที่ 2 ฉบับที่ 3/2546
 ดำรงวิชาการ : หนังสือรวมบทความวิชาการคณะโบราณคดี ปีที่ 2 ฉบับที่ 4/2546
 รวมบทความทางวิชาการคณะโบราณคดีปี 2546
ผู้แต่งมหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะโบราณคดี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546
รูปเล่ม189 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม
หัวเรื่องเพิ่มเติมดำรงราชานุภาพ, -- สมเด็จฯ กรมพระยา, -- 2405-2486 []
 พิน อินฟ้าแดง, -- 2438-2515 []
 สุภัทรดิศ ดิศกุล, -- ม.จ., -- 2466-2546 []
หัวเรื่องกวีนิพนธ์สันสกฤต
 จิตรกรรมฝาผนังไทย
 เจดีย์
 นาค
 โบราณคดี -- ไทย -- รวมเรื่อง []
 ประติมาณวิทยา
 พระพุทธรูป
 พระโพธิสัตว์
 พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม -- ไทย -- สมุทรปราการ -- พระประแดง []
 ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน []
 มอญ -- ไทย -- ความเป็นอยู่และประเพณี []
 ศิลปะพื้นบ้าน -- เพชรบุรี []
 ศิลาจารึก
 สมุนไพร -- อินเดีย []

1
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา