book cover
Type Book
ชื่อเรื่องการกำหนดกลยุทธ์เพื่อส่งเสริมการวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ กองทัพอากาศ : วิธีวิจัยแบบผสมของการสังเคราะห์งานวิจัย การวิจัยเชิงสำรวจ และการวิจัยประเมินความต้องการจำเป็น / นาวาอากาศเอก พงษ์สุวรรณ ศรีสุวรรณ = Strategy formulation for research promotion of the Royal Thai Air Force Air War Program : a mixed-research method of research synthesis, survey and needs assessment research / Group Captain Pongsuwan Srisuwan
ผู้แต่งพงษ์สุวรรณ ศรีสุวรรณ
พิมพลักษณ์2552
รูปเล่มก-ฏ, 347 แผ่น : ภาพประกอบ
หัวเรื่องการวางแผนเชิงกลยุทธ์
 Mixed methods research.
 Research.
 Strategic planning.
 ปริญญาดุษฎีบัณฑิต
 วิจัย
 วิจัยแบบผสมผสาน

1

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา