book cover
Type Book
ชื่อเรื่องการวิจัยเชิงเปรียบเทียบการออกแบบเรขศิลป์งานอีเว้นท์สำหรับกลุ่มผู้บริโภคชายและหญิง กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดิ่มแอลกอฮอล์ / วิวัฒน์ พิทักษ์พงศ์สนิท = The comparative study of event graphic design for male and female consumers : a case study on alcoholic beverages / Wiwat Pitakpongsanit
ผู้แต่งวิวัฒน์ พิทักษ์พงศ์สนิท
พิมพลักษณ์2552
รูปเล่มก-ด, 164 แผ่น : ภาพประกอบ
หัวเรื่องการออกแบบกราฟิก
 Alcoholic beverages.
 Fairs.
 Mixed methods research.
 Graphic design.
 เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
 งานแสดงสินค้า
 วิจัยแบบผสมผสาน

1

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา