book cover
Type Book
ชื่อเรื่องเยาวชนไทยในกระแสการสื่อสารในยุคโลกาภิวัตน์ / วรวิทย์ พัฒนาอิทธิกุล = Thai youth and communication in globalization age / Voravit Patanaittiku
ผู้แต่งวรวิทย์ พัฒนาอิทธิกุล
พิมพลักษณ์2553
รูปเล่มก-ฐ, 166 แผ่น : ภาพประกอบ, แผนภูมิ,
หัวเรื่องเยาวชน -- ไทย -- การสื่อสาร []
 โลกาภิวัตน์
 วัฒนธรรมกับโลกาภิวัตน์ -- ไทย []
 เยาวชน -- ไทย -- การดำเนินชีวิต []
 Globalization.
 Communication.
 Culture and globalization -- Thailand. []
 Youth -- Thailand -- Communication. []
 Youth -- Thailand -- Conduct of life. []
 การสื่อสาร
 ปริญญาดุษฎีบัณฑิต

1

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา