book cover
Type Book
ชื่อเรื่องกรอบความคิดสำหรับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ = A framework for human resource management / โดย Gary Dessler ; คณะผู้แปลและเรียบเรียง: ชำนาญ ปิยวนิชพงษ์ ... [และคนอื่นๆ] ; บรรณาธิการ: ชำนาญ ปิยวนิชพงษ์
ชื่อเรื่องเพิ่มเติมFramework for human resourse management
 Framework for human resource management
 A framework for human resource management
 ˆA‰ framework for human resource management
ผู้แต่งเดสส์เลอร์, เกร์ย ค.ศ. 1942-
ISBN9786165590372
 9786165590372 330
 9786165590372 : 330.00 บาท
 9786165590372 : 330.00
 9786165590372 : 330 บาท
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า, 2555
ครั้งที่พิมพ์ฉบับปรับปรุงแก้ไข ครั้งที่ 5
 พิมพ์ครั้งที่ 5
 พิมพ์ครั้งที่ 5 (ฉบับแก้ไขปรับปรุง)
 พิมพ์ครั้งที่ 5 ฉบับปรับปรุงแก้ไข
 พิมพ์ครั้งที่ 3
 พิมพ์ครั้งที่ 3 (ฉบับปรับปรุงแก้ไข ครั้งที่ 5)
รูปเล่มIX, 378 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม
หัวเรื่องทรัพยากรมนุษย์
 แรงงานสัมพันธ์
 การนิเทศลูกจ้าง
 การบริหารค่าตอบแทน
 การบริหารงานบุคคล
 การประเมินผลงาน
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 การพัฒนาบุคลากร
 การสรรหาบุคลากร

1

Loading items...

2
 มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตำบล สนามจันทร์ อำเภอเมือง จ.นครปฐม 73000

Loading items...

3
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

Loading items...

4

Loading items...

5

Loading items...

6

Loading items...

7

Loading items...

8

Loading items...

9

Loading items...

10
 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

133 ถ.เทศบาล3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000

Loading items...

11
 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

167 ม.2 ต.นาฝาย อ.เมือง จชัยภูมิ 36000

Loading items...

12
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

234 ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000

Loading items...

13
 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ซอย นครสวรรค์ 2 ตำบล ตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000

Loading items...

14

Loading items...

15

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา