book cover
Type Book
ชื่อเรื่องผลการจัดการเรียนรู้เรื่องการอ่านและการเขียนอย่างสร้างสรรค์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยใช้แผนที่ความคิดตามแบบของโทนี่ บูซาน (Tony Buzan) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) : รายงานวิจัย / อุทัยวรรณ ปิ่นประชาสรร
ผู้แต่งอุทัยวรรณ ปิ่นประชาสรร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2554
รูปเล่ม294 แผ่น : ภาพประกอบ, แผนภูมิ ; 30 ซม
หัวเรื่องComposition (Language arts)
 Creative writing.
 Reading (Elementary)
 Thai language -- Reading. []
 Thai language -- Writing. []
 การเขียนของนักเรียน
 การเขียนเชิงสร้างสรรค์
 การอ่านขั้นประถมศึกษา
 ภาษาไทย -- การเขียน []
 ภาษาไทย -- การอ่าน []

1

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา