book cover
Type Book
ชื่อเรื่องประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ / รวบรวมโดย สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล
ISBN9786167306339
 9786167306339 : 280 บาท
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2553
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 3
รูปเล่ม564 หน้า ; 21 ซม
หัวเรื่องประมวลกฎหมายอาญา
 พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499
 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 กฎหมายอาญา
 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
 พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544
 พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540

1
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150

Loading items...

2

Loading items...

3
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

234 ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา