book cover
Type Book
ชื่อเรื่องอิทธิพลของการรับรู้ ทัศนคติและการมีส่วนร่วมที่มีต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐตามระบบคุณภาพภายใน / โดย วุฒิชัย อารักษ์โพชฌงค์
ผู้แต่งวุฒิชัย อารักษ์โพชฌงค์
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554
รูปเล่มก-ฐ, 197 หน้า : ตาราง
หัวเรื่องการบริหารการศึกษา -- การมีส่วนร่วมของลูกจ้าง -- วิจัย. []
 การรับรู้ -- วิจัย. []
 บุคลากรทางการศึกษา -- ทัศนคติ -- วิจัย. []
 ประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา.
 มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ -- ข้าราชการและพนักงาน -- วิจัย. []

1
 มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตำบล สนามจันทร์ อำเภอเมือง จ.นครปฐม 73000

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา