book cover
Type Book
ชื่อเรื่องการศึกษาอิทธิพลของความรู้ทัศนคติที่มีต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงานผ่านการมีส่วนร่วมและความผูกพันต่อองค์กรตาม กระบวนการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี / โดย กาญจนา ชาวนาฟาด
ผู้แต่งกาญจนา ชาวนาฟาด
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554
รูปเล่มก-ฎ, 137 หน้า : ตาราง
หัวเรื่องการพัฒนาองค์การ -- การมีส่วนร่วมของลูกจ้าง -- วิจัย. []
 ความผูกพันต่อองค์การ -- วิจัย. []
 บุคลากรทางการศึกษา -- ทัศนคติ -- วิจัย. []
 ประสิทธิผลองค์การ -- วิจัย. []

1
 มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตำบล สนามจันทร์ อำเภอเมือง จ.นครปฐม 73000

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา