book cover
Type Book
ชื่อเรื่องการศึกษาอิทธิพลของการรับรู้ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรผ่านความผูกพันต่อองค์กร และความพึงพอใจในงานที่มีต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ / โดย มุทิตา คงกระพันธ์
ผู้แต่งมุทิตา คงกระพันธ์
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554
รูปเล่มง-ฏ, 130 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง
หัวเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล -- วิจัย. []
 การรับรู้ -- วิจัย. []
 ความผูกพันต่อองค์การ -- วิจัย. []
 ความพอใจในการทำงาน -- วิจัย. []
 บุคลากรทางการศึกษา -- ทัศนคติ -- วิจัย. []

1
 มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตำบล สนามจันทร์ อำเภอเมือง จ.นครปฐม 73000

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา