book cover
Type Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และทักษะการอ่านวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน / โดย สุวิมล สพฤกษ์ศรี
ผู้แต่งสุวิมล สพฤกษ์ศรี
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ ภาควิชาหลักสูตรและวธีสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554
รูปเล่มง-ธ, 312 หน้า, ตาราง
หัวเรื่องการเรียนที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน -- วิจัย. []
 การอ่าน -- วิจัย. []
 ความฉลาดทางอารมณ์ -- วิจัย. []
 นักเรียนประถมศึกษา -- วิจัย. []

1
 มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตำบล สนามจันทร์ อำเภอเมือง จ.นครปฐม 73000

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา