book cover
Type Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาษาศาสตร์ประยุกต์เบื้องต้นเพื่อพัฒนาคุณภาพของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา / โดย ณัฐวิภา วิริยา
ผู้แต่งณัฐวิภา วิริยา
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553
รูปเล่มง-ต, 344 หน้า : ตาราง, แผนภูมิ
หัวเรื่องการสอน -- หลักสูตร []
 ครู -- การฝึกอบรมในงาน -- วิจัย []
 ภาษาศาสตร์ประยุกต์ -- หลักสูตร -- การฝึกอบรม []
 ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) -- วิจัย []
 การพัฒนาหลักสูตร
 ภาษาศาสตร์ -- ภาษาอังกฤษ []
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

1
 มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตำบล สนามจันทร์ อำเภอเมือง จ.นครปฐม 73000

Loading items...

2

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา