book cover
Type Book
ชื่อเรื่องโครงการ : การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดพิจิตร พร้อมคู่มือปฏิบัติการ การสรุปผลเสนอผู้บริหาร เสนอต่อสำนักปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย / โดย สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้แต่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยสังคม
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ม.ป.พ.], 2525
รูปเล่ม39 หน้า


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา