book cover
Type Book
ชื่อเรื่องสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น พ.ศ. 2550 / กลุ่มงานสถิติเพื่อติดตามและประเมินผลนโยบายภาครัฐ กองสถิติประชามติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2550
รูปเล่มฒ, 61 หน้า
หัวเรื่องโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ -- ทัศนคติ -- การสำรวจ []
 ผลิตภัณฑ์ -- ทัศนคติ -- การสำรวจ []


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา