book cover
Type Book
ชื่อเรื่อง54 รัฐบาลและฐานอำนาจรัฐ : บันทึกเพื่อการศึกษาและความรอบรู้เบื้องหลังการบริหารประเทศของ 54 รัฐบาลทั้งนอกและในบทบัญญัติบังคับของรัฐธรรมนูญ / อนันต์ อมรรตัย, ค้นข้อมูลและเรียบเรียง ; กีรติ เกียรติยากร, บรรณาธิการ
ชื่อเรื่องเพิ่มเติมบื้องหลังการบริหารประเทศของ 54 รัฐบาลและฐานอำนาจรัฐ : บันทึกเพื่อความรอบรู้และรู้ทันอิทธิพลกลุ่มการเมืองคอรัปชั่น
 เบื้องหลังการบริหารประเทศของ 54 รัฐบาลและฐานอำนาจรัฐ : บันทึกเพื่อความรอบรู้และรู้ทันอิทธิพลกลุ่มการเมืองคอรัปชั่น
 รัฐบาลและฐานอำนาจรัฐ
 ห้าสิบสี่รัฐบาลและฐานอำนาจรัฐ
 บันทึกสารคดีประวัติศาสตร์ การเมือง เบื้องหลังการบริหารประเทศของ 54 รัฐบาลและฐานอำนาจรัฐ
 เบื้องหลังการบริหารประเทศของ 54 รัฐบาลและฐานอำนาจรัฐ
 54 รัฐบาลและฐานอำนาจรัฐ
ผู้แต่งอนันต์ อมรรตัย
ISBN9747538962
 9789747538962 295 บาท
 9789747538962
 9747538962 295
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จดหมายเหตุ, 2550
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 1
รูปเล่ม162 หน้า : ภาพประกอบ
หัวเรื่อง
 
 
 
 

1
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

2
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

LocationCall NODetailStatus
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาJQ1745 อ3ห 2550 Copy 1Available
3
4
LocationCall NODetailStatus
SWU Central Library320.9593 อ168หCopy 1Avilable
5

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา