book cover
Type Book
ชื่อเรื่องโครงการจัดทำยุทธศาสตร์บริหารนโยบายการนำเข้าของไทย : อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ / ชโยดม สรรพศรี
ผู้แต่งชโยดม สรรพศรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548
รูปเล่มซ, 5-21, ซ-4 แผ่น: แผนภูมิ, แผนผัง
หัวเรื่องอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า -- การนำเข้า -- วิจัย []
 อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า -- นโยบายของรัฐ -- วิจัย []
 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ -- การนำเข้า -- วิจัย []
 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ -- นโยบายของรัฐ -- วิจัย []


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา